/
.
Dặm xa dáng núi cao vời vợi
lối cũ tôi về Dakbla
đưa tay níu trời mà không tới
ơi em gái làng xa thật xa .
Thoáng bóng mái nhà rông Rơ Hai
tiếng cồng chiêng rộn ràng mùa lúa
cầu Kon Klo đón người sớm mai
rộn lòng theo từng điệu múa .
Trên sông vui sao bầy cá nhảy
nước xanh trong reo tiếng gọi mời
em bỏ đi đâu nào tôi có thấy
để bây giờ còn lại mình tôi .
Ai hát chi mà chiều ở lại cùng đồi
rừng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm réo rắt tim tôi
Kontum ơi dặm đường thôi xa khuất .
Để ai đi cho lòng quạnh quẻ
ơi người em gái Xơ Đăng
còn vui hội mùa ngày-bỏ-mã
có tim trao ai xao xuyến rộn ràng .
Bana Nako thương người mãi không về
để buồn Kontum núi xanh màu cỏ
rừng xưa chiều khép lại cơn mê
đêm thắp màu sầu ai tiếc nhớ ...
.
/