1.     Bạch hoa xà, thiên thiệt thảo
2.     Bán chi liên
3.     Trinh nữ (mắc cỡ)
4.     Cỏ mực
5.     Rau mèo (cây)
6.     Rễ tranh
7.     Cỏ lồng chầu
8.     Bát tiên
9.     Màn ri (hoa tím)
10.   Lụp bụp (Thù lù).
     
        Cách dùng:
- Mỗi thứ bốc một nắm tay cho vào ấm
- Nấu với 02 lít nước, sắc lại còn hơn lít.
- Ngày uống 1 lít.
- Uống nóng ( cho nước vào trong phích, giữ độ nóng, uống hàng ngày như uống trà)
 
         Chúc lành bệnh.
 
          Sưu tầm :Lương y. Mtiensinh.