BẾN XƯA

Xưa em gánh nước bến sông
Đòn tre lắt lẻo cho lòng anh chao
Bến xưa sóng vẫn rì rào
Mà người gánh nước năm nao nghìn trùng ...
                                                                   28.11.2017

                                               Nguyễn Thanh Phong

XUÂN

Gặp nhau em tặng nụ cười
Cả ngày vui thấy trong người lâng lâng ...
Đêm thơm! Tiên có giáng trần?
Sáng ra rạng rỡ đầy sân hoa cười!
                                                            27 / 1 / 2018
                                            Nguyễn Thanh Phong