/

CẢM TÁC TRANH XUÂN
           .
(Từ bức tranh thêu Vạn Sự Như Ý của nghệ nhân Nguyễn Thị Huệ)
.
                                  Vi diệu đường thêu đến ngỡ ngàng
                                  Một trời Nguyên đán tỏa mênh mang
                                  Vạn Sự lộc tình tươi nguyên mộng
                                  Như Ý nhành thơ mai rộn ràng.
.
28/1/2016

NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG