/
.
Nắng vàng trải lụa mộng hoàng hôn
Mây trắng nhở nhơ
Buồn man mát
Ngọn gió đìu hiu vờn bóng xuân.
 
Chiều về lòng chợt những bâng khuâng
Cỏ biếc
Hoa vàng ...rơi viễn phố
Cây nhòa - khói đùn phía trời xa .
 
Tơ vương gợi nhớ tới quê nhà
Nhớ cô em gái năm xưa ấy
Ánh mắt đen huyền
Dịu nết na...
 
Cơ duyên hội ngộ bóng chiều tà
Ai đón chiều xuân?
Thắm mượt mà !
  
05.3.2016
                           Lê Thắm (Bình Phước)