Sao không úp mặt vào sông
Để nghe trăng trở đáy dòng phù sa
Vắt nghiêng nghiêng sợi khói nhà
Để nghe trời đổ tím qua mấy tầng

Trả người câu hát phù vân
Để riêng ta gói mấy lần bơ vơ
Tóc hương gửi gió hững hờ
Trót đa mang, lại nhận về đa mang

Mấy mùa hẹn ước đã sang
Chỉ còn sắc cỏ dịu dàng mà thôi
Nhịp câu lục bát lỡ rồi
Chênh chao ta đội nón đời mà đi…
 

                                                    Nguyên Hậu