/

.
1.

Một đóa dã quỳ

Thò vào cửa sổ
Đèn chong tháng mười
 
2.
Đôi chim sâu bay
Tiếng kêu bỏ lại
Trứng nhỏ mồ côi
 
3.
Ong mật đi xa
Sót lại giữa đồng
Một bông cúc muộn
 
4.
Chìa vôi lạc phố
Ngậm mùi khói xe
Hót nghẹn
 
5.
Mẹ ngồi
Sương mù hốc mắt
Sân ga chiều thu
 
6.
Sương ngấm
Da đá
Mòn
 
7.
Chuông đồng
Chú ngựa trời bay tới
Va
 
8.
Dưới cơn bão
Viên gạch vỡ
Hoa dại
 
9.
Ngọn trúc
Quét
Mòn trăng
 
10.
Tiếng chuông
Chỉ còn một chấm
Ở ngoài bóng đêm
.
/