Đêm
Nghe gió trở mình.
Đau!
Ba mươi năm
Sóng vẫn thao thức
Chờ
Nỗi đau đến
Thật tình cờ
Cố nhận diện
Vẫn bất ngờ như chưa ...

Nỗi đau 
Quặn sóng biển xưa
Bao nhiêu Chiến sĩ đi
Chưa kịp chào
Gạc Ma!
Đá thấp, trời cao
Valentine trắng,
Nỗi đau trùng trùng ...!

(14/3/1988 - 14/3/2018)
Nguyễn  Thanh  Phong