GIẤC MƠ

Đêm
Bào mòn giấc ngủ
Chật chội
Không gian rền rỉ
Bóng tối sờ soạn
Nhớ
Vội vàng
Chiếm thân xác
Bất lực
Ngậm ngùi
Rơi
Bồng bềnh.
Tiếng cười khanh khách
Vang
Vọng về
Từ bên kia thế giới
Giễu nhại.

/

.

NHỚ

TRời
Mưa
Hồn
Lạc lõng
Bức bối
Cáu gắt
Âm thanh đêm
Lộ liễu
Không ngủ được
Đêm quằn quại
Thức
Trôi...