Giọt buồn nào rất khẽ
Rụng xuống đời mênh mông...

***

Giọt nước trôi xuôi dòng
Hòa vào sông... biển cả...

***

Mênh mang không cùng tận
Dòng lệ ái bi thương...

***

Mây hóa mưa khắp chốn
Thương một trời long đong
Chẻ mưa nghìn sợi nhỏ
Buồn nào như hư không...