Trên dòng sông Hương

                                      Ta nghe khúc hát

                                      Nam Ai, Nam Bằng

                                      Tình dâng dào dạt

 

                                      Cung đàn nốt nhạc

                                      Điệu lí quê hương

                                      Khách xa dặm đường

                                      Lòng thầm ghi nhớ

 

                                      Câu hò xứ Huế

                                      Nghĩa nặng tình sâu

                                      Cung đàn nức nở

                                      Vọng mãi ngàn sau.