Chạy quanh những bức tường sơn trắng
Mang theo ác - tính tâm - hồn
Cửa sổ gian phòng đóng kín
Giam lỏng phận đời vây quanh .
 
Đau - đớn giả vờ đi rong
Nghĩ về những buổi cùng em bên cầu Phụ - Ngọc
Mộng - tưởng chao nghiêng tuổi xuân
Hoang trôi bất - ngờ về theo nổi chết .
 
Có phải tôi níu tay em cầm giữ
Tháng ngày chôn lấp những nụ hôn
Tôi nhìn em trước khi lên bàn mổ
Đoạn cuối gia - tài để lại trái tim .
 
Tôi mở mắt chờ ai
Em có đổi thay buổi giao mùa bỏng cháy 
Trong phòng sáng đèn, trái, hoa
Giấc mơ về cùng ai bên cầu Phụ - Ngọc .
 
Lại cuồng - quay ác - tính
Cầm giữ trong tay mịt mù
Gởi lại cho em dương gian chạy trốn
Tôi lặng im lẩn khuất tay chào ...
 
Huy Uyên
(BV ĐHYD TP.HCM 23-11-2018)
.