/

Đã nghe trong gió sáng nay
Đông mùa se lạnh heo may đã về
Nhớ từng bụi cỏ bờ đê
Cái ngày thơ ấu tết về nôn nao
Dâm bụt nở kín bờ rào
Cây me già cũng xạc xào gió đưa
Thương Mẹ cả sớm chiều trưa
Tóc bay quần xắn giao thừa chưa xong
Buồn trơ gốc rạ đồng đồng
Đống rơm ba thóc trời đông sương mù
Bọn trẻ lạnh cóng thu lu
Góc nhà quạnh vắng, tù mù khói bay
Cháy da, nắng đốt cả ngày
Lao xao gió bấc, bụi bay đầy trời
Mùa xuân cũ mãi rong chơi
Miên man ký ức đầy vơi một thời.

/