/

Chim trời bay về núi
mây đang trôi đi đâu
ta nhìn nhau không nói
dạ trăm mối tơ sầu .
.
Sông xưa nước dải dầu
người ngồi tay che mặt
dặm đường xưa nơi đâu
mà nghe hoài câu hát .
.
Còn chăng chiều thay gió
sương đêm lạnh quê người
tình rụng rơi cách trở
mây cũng ngừng thôi trôi .
.
Mắt lệ sầu cố-nhân
tháng ba màu oải khói
cánh buồm chiều nhuộm sương
gởi tình ai không nói !
.
Đêm chải sầu gương lược
trăng chếch gối hiên-phòng
làm sao người quên hết
giấc mộng ngùi trăm năm .
.
Em đi bao giờ về
rừng chở đời dê núi
đá mòn tình lỡ trao
cúi mặt che hờn tủi .
.
Rượu khuya nơi quán vắng
bàn ghế trơ lạnh buồn
bao giờ ly cùng tận
say hết đời khó quên .
.
Ngoài sông đậu con thuyền
cô em tóc quấn bỏ
hai mắt chiều lá răm
tim treo ngang cuối ngỏ .
.
Bóng đêm che cửa sổ
thềm xuân vội buông rèm
xót đau mắt đời lệ
tình người quá xa xăm .
.
Vàng vỏ lá cây rừng
đêm sao khuya rơi rụng
giấc ngũ chìm cô-thôn
khuya quay về một bóng .
.
Chim hót câu ly-biệt
bếp chiều mờ khói sương
em vương sầu lên mắt
ta bỏ quên dặm đường .
.
Ngỡ cánh đồng chưa mưa
ta theo bầy về núi
biết thuyền có còn chờ
để hoa buồn muộn nở .
.
Phong đầu hồi xào xạc
rượu tràn quá nữa đêm
em lạ xa tình khách
cớ sao lòng ta buồn ?
Huy Uyên
/