Cảm ơn bạn người đã cho ta
Biết những thiết tha, những điều đắng ngọt
Hương vị cuộc đời mà trần gian đã trót
Chưa dấng thân chưa phải là người
Biết nụ hoa chỉ rực rỡ lúc còn tươi
Khi về chiều nhụy tàn phấn rửa
Cuộc sống này dĩ nhiên
chúng ta còn bước nữa
Trong cuộc vui...
chắc thiếu một trong hai
Thôi nhé, đời hãy còn dài...dài lắm
Quá khứ đẹp rồi cũng xa thăm thẳm
Đừng cất vào tim và đừng nhớ úc đêm nằm
Hãy trả nó về nguyên thủy cõi xa xăm
Thưở chúng mình chưa gọi nhau là bạn
Chúc cho người một tương lai tươi sáng
Đừng bận lòng thuở lãng mạn xa xôi...

Tháng 10/2015

/