Được yêu là ruộng là vườn
Bao nhiêu ca hát là con sông đầy
Gió là khát vọng rong chơi
Bao nhiêu thống khổ trên đời mẹ tôi
 
Huỳnh Minh Tâm
/