MẸ TÔI
.
Sương còn níu lại trên nhành cỏ
Ánh sao khuya sáng tỏ chợt tàn
Chim còn giấc ngủ miên man
Mẹ tôi đã gánh gióng hàng trên vai
.
Nguyễn Đặng Thanh Thủy
.

NGƯỜI KHÁCH LẠ

Một người khách lạ
Đưa tay vẫy chào
Con đường chưa tỏ
Trên trời-ánh sao
Tôi không đáp lại
Chỉ bước lặng thầm
Tiếng xe cọc cạch
Một chốc lặng câm
Tôi nhìn ngoảnh lại
Người đã đi đâu?
Tôi còn chửa đáp
...một cái vẫy chào...
Nguyễn Đặng Thanh Thủy
.
/