Em nhỉ, có người rẽ ngang đây
Khẽ nhón gót chân, nhẹ như này
Lấp lánh nụ cười, ôi, duyên lắm
Nắng cũng ngác ngơ, rớt bên thềm.
 
Thì đấy, hương nồng vẫn quanh đây
Vương víu bâng khuâng cả nửa ngày
Người đâu mà trắng, tươi như nắng
Suối tóc vờn bay giỡn nắng vàng...
.
/