NGUYÊN TIÊU NHỚ BẠN     

  
Nguyên tiêu đã về bạn có hay?
Sương giăng hư ảo lối sum vầy
Dan díu mấy mùa trăng lưu luyến
Gắn bó bao năm mộng ngất ngây.
 
Hương trầm còn toả thơm tâm thức
Thi phẩm vừa ngâm ngọt tháng ngày
Thương người chung bước duyên trắc trở
Nhớ bạn chia li nợ đoạ đầy.
 
                  Rằm tháng Giêng – Bính Thân
 
  /
  
TIẾC XUÂN
 
Tết đã qua rồi lạnh mới sang
Ngày xuân mong chút rét mơ màng
Để má hây hây nhìn quyến luyến
Cho môi thăm thắm ngắm điệu đàng.
 
Xênh xang váy áo xuân hăm hở
Nhộn nhịp đò xe tết rộn ràng
Phải chi cái Lạnh đừng đỏng đảnh
Thì chắc nàng Xuân chẳng vội vàng.
 
                                     25 / 2 /  2016