Có rất nhiều cú phone

Các anh mời chúng tôi lên chơi

Trước đọc thơ sau uống rượu

Những bài thơ sinh ra từ cây lúa

Từ miếng đất làng năm tháng bận triền miên

Chúng tôi lên

Băng qua những cánh đồng con gái

Những con đường sầm sập mùa Đông

Băng qua những ổ voi đôi lần xe trật bánh

Băng qua phiên chợ chiều quang gánh trật vai

Băng qua những cây cầu đang tìm lại đời sông

Và hợp tác xã đang gồng mình làm lại

Các anh đón chúng tôi từ doi đất trống

Nơi mỗi năm mấy kẻ khát quê về.

Chúng tôi đến nhà anh

Một căn chòi tạm

Cánh cửa trống bao năm nằm đón gió

Vách tre buồn năm tháng gọi sông ơi

Anh bảo vợ tìm đôi vịt béo

Làm mấy đĩa tiết canh

Thêm nồi cháo nóng…

Vừa uống rượu vừa đọc thơ

Những câu thơ rất thật

Những câu thơ chân chất

Những tràng pháo tay

Câu thơ ngọng nghịu

Sự chê, khen cốt ở tấm lòng

Những câu thơ đi qua miền bão dông

Những câu thơ viết trên tờ giấy lịch

Đươc móc ra từ tấm áo quê nghèo

Vuốt lại phảng phiu

Những câu thơ cất cánh

Những câu thơ từ đất

Mọc lên từ ụ chuối sau hè

Từ khoảnh vườn trước mặt

Từ những cánh đồng xa

Từ những áo cơm và nước mắt

Từ năm tháng bão dông rát mặt

Câu thơ chòng chành nhưng rất thật

Cả tấm lòng của quê

Chúng tôi về

Hơi men chất ngất

Những cái bắt tay còn nhói trong lòng

Hẹn một ngày kia sẽ gặp

Trên doi đất hôm nay nơi cánh đồng muối xát

Những câu thơ khát nước

ủ rạ ủ rơm

để năm tháng lớn lên cùng đất

Đợi một ngày cất cánh bay xa

 

                    PHAN MINH CHÂU

239 Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên

                     ĐT  0922992662