(Gửi Đoàn Thạch Biền, Huỳnh Thúy Kiều, Lê Minh Nhựt,
Thạch Đà, Phan Duy kỉ niệm gặp gỡ).

Những kẻ lãng mạn 
Những con ngựa lạc đàn 
Mang vết hằn trên lưng 
Từ muôn hướng 
Hí vang đất cuối trời 
Lời thét không ai hay
Lời thét không ai thấu 
Những tâm hồn tù đày 
Hun hút rừng thâm u
Mệt mỏi và dồn dập 
Va đập với bầu trời 
Trăng có lồng vó ngựa 
Đồi núi và bùn lầy
Thảo nguyên vàng giãy giụa 
Cuộc gặp gỡ cuối trời 
Trên cánh ngựa 
Trên mộng sầu thiên thu
Hằn thêm một vực thù. 

13/03/2018.