Nơi ấy bây giờ còn nhớ
Mối tình thơm thảo ngày xưa
Nơi ấy lặng sâu ký ức
Lấp vào ngày nắng đêm mưa
Nơi ấy còn vương kỷ niệm
Lắng sâu thăm thẳm mõi chờ
Nơi ấy nửa hồn tê tái
Mang nhiều ẩn số ngẩn ngơ
Nơi ấy lẻ loi giá lạnh
Mong manh hạnh phúc xốn xang
Nơi ấy dùng dằng lo lắng
Câu thơ trắc trở đa mang
Nơi ấy trái tim mắc nợ
Yêu thương gửi gắm vô bờ
Nơi ấy vẫn còn dang díu