PHƯỢNG … CÀ PHÊ RỐI BỜI

 

Quảy  lòng đi nhặt mặt trời 

Góp gom từng chút nắng cời đầu đông 

Gởi vào hư ảo mênh mông 

Gởi hôn... gởi cả má hồng hết duyên 

 

Quảy tình đi nhặt oan khiên 

Đào sâu chôn chặt vào miền nhớ - quên 

Có những điều khó gọi tên 

Làm sao trọn vẹn ?

Biết đền ai đây !

 

Quảy dỗi hờn đi dắp xây 

Một tường ngạo nghễ bủa vây yếu mềm 

Rảnh mà – lôi tóc cắt thêm 

Cái đầu trọc lóc 

Haa.. haa..

Khổ đơm chỗ nào ? 

 

Chiều nay ngồi ngắm trời cao

Từng đàn mây xám sà vào hồn tôi 

Một năm nữa sắp qua rồi 

Cà phê từng giọt rối bời người ơi !

 

NGÔ THỊ THÚY PHƯỢNG

            ( Phú Yên )