Hãy là của riêng tôi 
Đừng của một ai khác 
Và đừng như hạt cát 
Bám gót chân qua đường

Đừng ra dáng kim cương 
Bao nhiêu người ao ước 
Mong muốn và có được 
Sợ mất trong nay mai

Và đừng làm cỏ may 
Bám lấy ai qua ngõ
Và hãy làm cơn gió
Ru một người ngủ say