Tặng Nguyễn Thúy Huỳnh

Em có nghe những nông nổi tuổi người
Hòa vào mảnh trong làn sương khóc cỏ
Những lầm lạc gửi lại màu súng tím 
Hoa cũng nở rồi, trời cũng hết bão giông! 
Về em nhé 
Bỏ nửa đời khờ dại 
Chân ái ngại rồi tít tấp quãng đường xa
Về quê ta chăm vại cải, luống cà 
Tiếng bìm bịp làm mông mênh dòng nhớ 
Em biết không quê mình đẹp muôn thuở 
Đâu phải tím nào cũng màu tím hanh hao
Một mái nhà có chái bếp, bờ ao
Em nhóm lửa luộc lọn rau vừa hái 
Về bên nhau tiếng ầu ơ ấm lại 
Mình ru quê mình kẽo kẹt những vòng nôi! 
                                                  Sông Đốc, 06/03/2018.