/

TẮM TẾT

Ngồi im, em xối cho anh

Tẩy sạch năm cũ, được lành năm nay

Tình em đầy ắp xô này

Như làn nước mát hằng ngày tắm anh

Suốt đời em vẫn chung tình

Anh chớ bạc tình, tắt dọc, tắt ngang

Năm nay là Tết Bính Thân

Anh mà chung thủy thì em thương nhiều!

.