/


  Ngày xửa ngày xưa bé nhớ không?
Chúng mình lấy gạo thổi cơm chung
Nồi thì bé tẹo như chiếc lá
Hai đứa cùng nhau mở tiệc tùng.
Cúc tần bé thái bảo là rau
Củi xoan anh đem bỏ lên lầu
Lâu đài vẻn vẹn vài viên gạch
Đôi chú dế mèn bảo là trâu.
Ngày ấy chúng mình đã cưới nhau
Anh là chú rể bé cô dâu
Tơ hồng vương vấn tay hai đứa
Phải chăng ta thiếu bước qua cầu.
Ngày ấy chúng mình thật đẹp đôi
Nhưng mà ngày ấy đã xa xôi
Bao giờ cho đến ngày ấy nhỉ?
Ta lại cùng nhau thuở thiếu thời”.   

Phạm Thị Rơn.
Giáo viên trường trung học Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh