Đến 13 giờ, mực nước trên sông Ba tại Củng Sơn là 29,03m (dưới báo động cấp I: 0,47m), tại Phú Lâm là 0,60m (dưới báo động I: 1,1m). Do lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng nên dự kiến trong tối 25 và sáng 26/9 tổng lưu lượng xả qua tràn và vận hành là 1.400–1.800m3/s. Như vậy mực nước sông Ba ở Củng Sơn và Phú Lâm có khả năng xấp xỉ mức báo động cấp I.
 
Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở NN-PTNT), Ban chỉ huy PCLB-TKCN các địa phương và nhân dân: Các huyện, thành phố dọc sông Ba tiếp tục thông báo cho nhân dân có hoạt động sản xuất, khai thác khoáng sản, tàu thuyền… trên sông Ba biết tình hình xả lũ để chủ động phòng tránh. Thời điểm này đã vào mùa mưa bão, có kế hoạch di dời gia súc, gia cầm, thiết bị, neo đậu tàu thuyền, các hoạt động khác trên các sông đảm bảo an toàn. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển thông báo các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Kiểm đếm và báo cáo tình hình tàu thuyền đang hoạt động trên biển và hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình mực nước, diễn biến của bão, thường xuyên liên lạc, báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh.
 
ANH NGỌC