Chiều tháng giêng nắng vàng rơi bên giếng
               Dáng liễu gầy xõa tóc ngủ ngoài hiên
               Đồng lúa xanh ôm dáng mẹ dịu hiền
               Bờ thương nhớ bỗng chợt về hiển hiện
    
               Tháng giêng đi gởi lại mùa lưu luyến
               Bên kia đường vườn sứ ngẩn ngơ duyên
               Mai lặng buồn dưới nắng gió lay nghiêng
               Con bướm gọi sang tìm loài hoa biển
 
               Tháng giêng đi dấu đời xa vĩnh viễn
               Còn chút tình xin cầu nguyện cho nhau
               Trên bước đường dù sóng gió bể dâu
               Xin hãy giữ tháng giêng màu kỉ niệm.    
VĂN SƠN