TỰ CỪ MÌNH CHÚT ....hicc hicc

 

Tậu..

Con đàn bà nhà quơ

Học đòi chi ?

Thói mần thơ dzậy trời

Đã ngu

Còn lại mê chơi

Hồn treo cành bưởi

Ấy ...

Phơi cành đào

Nam gầy vờn chuối bờ ao

Liếc thấy cành đào mắc cỡ chạy luôn

 

Nên chiều nay ..

Bỗng mưa tuôn !

Phú Yên mát rượi ...

Hết buồn ầu ... ơi

Đành rằng trong cái cõi người

Nắng - Mưa

Câu chuyện của trời mà ra

Yêu - Thương

Chuyện của chúng ta

Cứ yêu hết thảy

ơi... à ... à ... ơi ...

Hồn thong dong

Hồn rong chơi

Cảm ơn đời

Cảm ơn người đã nói lời thương em !

 

NGÔ THỊ THUÝ PHƯỢNG