Tình yêu là gì bạn hỡi
Phút giây ngọt đắng bờ môi
Tình yêu là gì bạn hỡi
Đau khổ một lần này thôi?

Nhớ nhung còn dài mấy nẻo
Vách sầu tình cứ cheo leo
Ai xui một ngày gặp gỡ
Để rồi nhung nhớ cả đời

Dẫu biết đầy mãi cũng vơi
Như trăng khi mờ khi tỏ
Tình yêu khi không khi có
Mệt nhoài là phút âu lo...

Chiều buồn đường dài cô độc
Sợi nhớ vắt ngang giữa đời
Mới hay phận người  bé nhỏ
Trần gian cõi tạm ghé chơi...

                                   05/03/2016

/