VŨ KHÚC
                                                      Đức Bình
 
 
Đã một lần
cúi xuống
hít vào lồng ngực căng phồng
trái tim thì thầm
hương đất…
 
Đã một lần
ngửa mặt
hít luồng chân khí thiêng liêng
trái tim thì thầm
tinh anh vũ trụ…
 
Đã một lần
nhìn vào em
vũ khúc ngực xuân thăng hoa
trái tim từ lâu ngủ yên
đánh động.