src=http://ng3.upanh.com/b3.s3.d4/644c1839166367a93da5cf0f2dffb0cc_39038203.a487.jpg 

XUÂN CỐ HƯƠNG

Đông tàn chưa sao mưa hoài ray rức

Nàng xuân còn ẩn khuất nơi đâu

Ngắm cao xanh xám xịt rơi sầu

                                        Trông đất rộng một màu rét buốt

 

Cố hương ơi xuân này dừng bước

Hồn tái tê say khướt buổi tàn Đông

Nghe cõi lòng sắp nổi cơn giông

Cơn giông cũ cuồng ngông vô vị

 

Đời còn chăng những gì tri kỉ

Lệ Bá Nha còn khóc Tử Kì

Bùi thi nhân hẳn còn hoan hỉ

Mặc Công Sơn mượn con mắt Bùi thi

 

Xuân nàng ơi mau khoát xiêm y

Cho ta thấy tình Xuân nghĩa lí

Cho bình yên cơn bão giông vô vị

Cho đời còn nở rộ đoá từ bi

 

 

                                                        Tuý Vân

                                                       Xuân 2012