XUÂN

 

Xuân đi trên nhánh mai đào

Xuân ăn cành bưởi

Xuân rào cành đa

Mất mùa úa nụ tàn hoa

Xuân vào cuốc xẻng xuân ra ruộng đồng

 

CUỘI

 

Cây đa chú Cuội cô Hằng

Bạc vàng chi để gió trăng hững hờ

Một bầu hai túi văn thơ

Một cung hữu nghị

Trăm tờ lập thân

 

ĐẸP

 

Đẹp lời đẹp dáng như hoa

Đẹp vào nghiên bút

Đẹp ra cửa Trình

Bạc tiền khai hoá tâm sinh

Ba ngàn vũ trụ…hai bình càn khôn

 

ĐÀO

 

Đến từ sương giá hàn đông

Đẹp xinh yếm áo tươi hồng ngất ngây

Khác người mình hạc xương mai

Nhỏ cây nhỏ quả mà đầy đặn xuân

L.T.M.C